Občianske združenie Slovenský pacient sa od svojho vzniku v roku 2011 sústreďuje na vzdelávanie pacientov. V rokoch 2011 až 2013 organizovalo celoslovenské konferencie pacientskych organizácií, kde účastníci získavali zručnosti s vedením organizácií, komunikačnými zručnosťami, s pacientskou advokáciou, spoznávaním systému zdravotníctva či informáciami o liečbe a liekoch.

V roku 2012 spustilo združenie vzdelávací projekt Akadémia pacienta. Za desaťročie trvania projektu vydalo 24 vzdelávacích brožúr v celkovom náklade presahujúcom 200.000 kusov. Tematicky pokrývajú témy zo sociálnej, právnej a zdravotníckej oblasti a každá ma svojho odborného garanta.

Okrem tohto projektu sme pripravili desiatky publikácií s rôznorodým zameraním.

V súčasnosti sa venujeme príprave elektronických kníh. V rámci grantovej podpore vám prinášame sériu Sprievodcov pacientskymi  právami.

Naším dlhodobým cieľom je postupne s každou odbornou lekárskou spoločnosťou pripraviť publikácie na najdôležitejšie ochorenia z každej terapeutickej oblasti.


Zverejnené

Kategórie