Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT vzniklo v roku 2011 a od začiatku podporuje slovenských pacientov a pacientky. Už v roku 2011 organizoval prvé celoslovenské Konferencie pacientskych organizácií.

Od svojho začiatku sa sústreďuje na informačnú podporu spočívajúcu z publikovania informácií zo zdravotnej, sociálnej a právnej oblasti. Všetky zhromažďuje na stránke združenia www.slovenskypacient.sk, ktorá zaznamenala od svojho vzniku už viac než 20 miliónov návštev.

Projekt Pacientska knižnica je prirodzeným vyústením našej dlhoročnej práce. Spolu s odbornými spoločnosťami a partnermi vytvárame na slovenskom internete miesto s korektnými informáciami, na ktoré sa budú môcť spoľahnúť – ako pacienti, tak aj ich lekári a sestry.

Internet je dnes miestom, kde sa stále častejšie šíria hoaxy a informácie, ktoré sú v rozpore s vedou, štúdiami, a v konečnom dôsledku aj so zdravím. Rozhodli sme sa preto budovať knižnicu odborne overených elektronických brožúr, ktoré budú prechádzať pravidelnou kontrolou, aby ani po rokoch nestratili svoju hodnotu.

Našimi partnermi sú nadácie, odborné spoločnosti, zdravotné poisťovne, partneri podnikajúci v oblasti zdravotníctva, ako aj naši čitatelia, ktorí sa nás rozhodnú podporiť kúpou našich odborných publikácií.


Zverejnené

Kategórie