0,00

Práva pacientov na informácie, súkromie a zachovanie dôverného prístupu

Ida Želinská

Radoslav Herda

Každá pacientka či pacient má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu aj liečby. A aj na mnohé ďalšie. Ale ako o ne žiadať? A majú na ne právo aj vaši príbuzní a v akom rozsahu?

Hovorí sa, že každý má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú jeho zdravotného stavu. Môže nahliadnuť do svojej zdravotnej dokumentácie a vyhotovovať si z nej výpisky alebo fotokópie. A má právo aj na informácie o zdravotníckych službách, o ich cenách, rovnako aj na informácie o výsledkoch vedeckého výskumu možností liečby. Čo však má pacientka alebo pacient robiť vtedy, keď sa dozvedia, že z ich zložky informácie unikli? Alebo že ich diagnózu niekto nedopatrením prezradil? Ako má postupovať, keď chcú žiadať nápravu? Naša kniha „Práva na informácie, súkromie a zachovanie dôverného prístupu“ pochopia aj laici. Všetko v nej je totiž napísané jednoducho a pútavým jazykom. Takto si zapamätáte všetko dôležité. A myslíme si, že ju prečítate jedným dychom. Rozšírte svoju zbierku o dôležitý titul!
V e-knihe sa dozviete: Na aké informácie máte pri liečbe právo? A koho sa v zdravotníckom zariadení a na čo pýtať? Ako udeliť súhlas s tým, aby naši blízki dostali informácie o našej diagnóze a liečbe? Môžem nesúhlasiť s liečbou a odmietnuť ju? Kedy mi môžu odmietnuť prístup do mojej zdravotníckej dokumentácie? Komu môžem adresovať sťažnosť?