0,00

Charta práv pacientov

Ida Želinská

Radoslav Herda

Každá pacientka či pacient má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu aj liečby. A aj na mnohé ďalšie. Ale ako o ne žiadať? A majú na ne právo aj vaši príbuzní a v akom rozsahu?

Hovorí sa, že každý má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú jeho zdravotného stavu. Môže nahliadnuť do svojej zdravotnej dokumentácie a vyhotovovať si z nej výpisky alebo fotokópie. A má právo aj na informácie o zdravotníckych službách, o ich cenách, rovnako aj na informácie o výsledkoch vedeckého výskumu možností liečby. Čo však má pacientka alebo pacient robiť vtedy, keď sa dozvedia, že z ich zložky informácie unikli? Alebo že ich diagnózu niekto nedopatrením prezradil? Ako má postupovať, keď chcú žiadať nápravu? Naša kniha „Práva na informácie, súkromie a zachovanie dôverného prístupu“ pochopia aj laici. Všetko v nej je totiž napísané jednoducho a pútavým jazykom. Takto si zapamätáte všetko dôležité. A myslíme si, že ju prečítate jedným dychom. Rozšírte svoju zbierku o dôležitý titul!  
V e-knihe sa dozviete: Aké práva majú pacientky a pacienti na Slovensku? V ktorých zákonoch ich nájdu? Ako si dokážu pacientky a pacienti svoje práva vymôcť? Kedy je vhodné podať sťažnosť na porušenie svojich práv? Ktoré inštitúcie nám môžu pomôcť, keď cítime, že sú naše práva porušené a ako?